"show ways" — Słownik kolokacji angielskich

show ways kolokacja
Popularniejsza odmiana: show the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drogi widowiska
  1. show czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She will never be without someone to show her the way.

    Podobne kolokacje: