"show several women" — Słownik kolokacji angielskich

show several women kolokacja
Popularniejsza odmiana: show a woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pokaż kilka kobiet
  1. show czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    You show me a woman who wants to do that.

    Podobne kolokacje: