"separate book" — Słownik kolokacji angielskich

separate book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oddzielna książka
  1. separate przymiotnik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The version of Metamorphosis became quite popular and was sold as a separate book.

    Podobne kolokacje: