"separate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

separate przymiotnik

separate + rzeczownik
Kolokacji: 732
separate entity • separate occasion • separate species • separate room • separate municipality • separate section • separate incident • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. separate entity = odrębny podmiot separate entity
2. separate species = oddzielny gatunek separate species
3. separate occasion = odrębna okazja separate occasion
5. separate group = oddzielna grupa separate group
6. separate building = oddzielny budynek separate building
9. separate incident = odrębny incydent separate incident
10. separate unit = oddzielna jednostka separate unit
12. separate interview = odrębne przesłuchanie separate interview
13. separate piece = oddzielny kawałek separate piece
14. separate category = oddzielna kategoria separate category
15. separate division = odrębny podział separate division
16. separate set = oddzielny zbiór separate set
18. separate issue = odrębna kwestia separate issue
20. separate way = oddzielna droga separate way
21. separate company = odrębna spółka separate company
22. separate report = oddzielny raport separate report
23. separate language = oddzielny język separate language
24. separate parish = oddzielna parafia separate parish
25. separate branch = odrębna gałąź separate branch
27. separate area = oddzielny obszar separate area
28. separate part = oddzielna część separate part
29. separate organization = odrębna organizacja separate organization
30. separate case = odrębny przypadek separate case
31. separate line = oddzielna linia separate line
32. separate program = oddzielny program separate program
34. separate system = system celkowy separate system
35. separate school = odrębna szkoła separate school
36. separate district = oddzielny region separate district
37. separate trial = odrębna rozprawa separate trial
38. separate life = oddzielne życie separate life
39. separate study = odrębna nauka separate study
40. separate location = oddzielna lokalizacja separate location
41. separate class = oddzielna klasa separate class
42. separate attack = odrębny atak separate attack
43. separate opinion = odrębna opinia separate opinion
44. separate event = odrębne wydarzenie separate event
46. separate track = oddzielna droga separate track
47. separate meeting = odrębne spotkanie separate meeting
48. separate nation = oddzielny naród separate nation
49. separate agreement = oddzielna umowa separate agreement
50. separate genus = oddzielny rodzaj separate genus
51. separate institution = odrębna instytucja separate institution
53. separate facility = oddzielny obiekt separate facility
54. separate board = odrębna komisja separate board
55. separate community = odrębna społeczność separate community
56. separate team = odrębny zespół separate team
57. separate body = oddzielne ciało separate body
59. separate country = oddzielny kraj separate country
60. separate village = odrębna wieś separate village
61. separate development = odrębne rozwinięcie separate development
62. separate time = oddzielny czas separate time
63. separate project = odrębny projekt separate project
64. separate statement = oddzielne oświadczenie separate statement
65. separate letter = oddzielny list separate letter
66. separate charge = oddzielne oskarżenie separate charge
67. separate action = oddzielne działanie separate action
68. separate agency = odrębna agencja separate agency
69. separate house = oddzielny dom separate house
70. separate town = odrębne miasteczko separate town
71. separate article = oddzielny artykuł separate article
72. separate channel = oddzielny kanał separate channel
73. separate deal = oddzielna umowa separate deal
75. separate lawsuit = odrębny proces separate lawsuit
76. separate service = odrębna służba separate service
77. separate source = odrębne źródło separate source
78. separate operation = odrębna operacja separate operation
79. separate family = oddzielna rodzina separate family
80. separate office = oddzielne biuro separate office
81. separate site = oddzielna witryna separate site
82. separate volume = oddzielna pojemność separate volume
83. separate structure = oddzielna struktura separate structure
84. separate component = odrębny składnik separate component
85. separate story = oddzielna historia separate story
86. separate business = odrębny biznes separate business
87. separate colony = odrębna kolonia separate colony
88. separate force = oddzielna siła separate force
89. separate party = odrębne przyjęcie separate party
90. separate world = oddzielny świat separate world
92. separate version = odrębna wersja separate version
93. separate station = oddzielna stacja separate station
94. separate province = oddzielna prowincja separate province
95. separate existence = oddzielne istnienie separate existence
96. separate edition = oddzielna edycja separate edition
97. separate place = oddzielne miejsce separate place
98. separate city = oddzielne miasto separate city
99. separate compartment = oddzielny przedział separate compartment
100. separate bedroom = oddzielna sypialnia separate bedroom
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 114
czasownik + separate
Kolokacji: 4
keep separate • consider separate • hold separate • remain separate
przysłówek + separate
Kolokacji: 8
completely separate • entirely separate • totally separate • distinctly separate • geographically separate • ...
separate + przyimek
Kolokacji: 3
separate from • separate in • separate for

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.