"separate deal" — Słownik kolokacji angielskich

separate deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oddzielna umowa
  1. separate przymiotnik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Later that fall, the company also acquired the Oxygen network in a separate $925 million deal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo