PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"send out one's thoughts" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś myśli
  1. send czasownik + thought rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Now concentrate, send out your thoughts and open your minds.