KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send one's fleet" — Słownik kolokacji angielskich

send one's fleet kolokacja
Popularniejsza odmiana: send a fleet
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś flota
  1. send czasownik + fleet rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They've been sending a fleet out after us every day.

powered by  eTutor logo