ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send a fleet" — Słownik kolokacji angielskich

send a fleet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij flotę
  1. send czasownik + fleet rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They've been sending a fleet out after us every day.

powered by  eTutor logo