"send lists" — Słownik kolokacji angielskich

send lists kolokacja
Popularniejsza odmiana: send a list
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij listy
  1. send czasownik + list rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In return they will send you a list of young men.

    Podobne kolokacje: