"send a list" — Słownik kolokacji angielskich

send a list kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij listę
  1. send czasownik + list rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In return they will send you a list of young men.

    Podobne kolokacje: