"send groups" — Słownik kolokacji angielskich

send groups kolokacja
Popularniejsza odmiana: send a group
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij grupy
  1. send czasownik + group rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The government sent a group of developing soldiers to the area between 1968-1971.