PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send a group" — Słownik kolokacji angielskich

send a group kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij grupę
  1. send czasownik + group rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The government sent a group of developing soldiers to the area between 1968-1971.

powered by  eTutor logo