"send a boat" — Słownik kolokacji angielskich

send a boat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij łódź
  1. send czasownik + boat rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We could, so he sent a boat across with two men in it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo