KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"boat filled" — Słownik kolokacji angielskich

boat filled kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łódź napełniła się
  1. fill czasownik + boat rzeczownik
    Silna kolokacja

    A small boat filled with explosives was also sent out to ram one of the French ships but it missed its target.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo