"make boats" — Słownik kolokacji angielskich

make boats kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki łodzie
  1. make czasownik + boat rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The man who sees the boat made of water and air has a story that his children will not believe.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo