"sell companies" — Słownik kolokacji angielskich

sell companies kolokacja
Popularniejsza odmiana: sell the company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaj spółki
  1. sell czasownik + company rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Despite the growth, the board decided to sell the company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo