"sell the company" — Słownik kolokacji angielskich

sell the company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaj spółkę
  1. sell czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Despite the growth, the board decided to sell the company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo