"sailed directly" — Słownik kolokacji angielskich

sailed directly kolokacja
Popularniejsza odmiana: sail directly
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żeglowany bezpośrednio
  1. sail czasownik + directly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    This can only be done when you are sailing directly with the wind on a run.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo