"run completely" — Słownik kolokacji angielskich

run completely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij całkowicie
  1. run czasownik + completely przysłówek
    Silna kolokacja

    I'm actually quite happy - until I run completely out of money, that is.

powered by  eTutor logo