ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"retain the championship" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrzymaj mistrzostwa
  1. retain czasownik + championship rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Austin won the match, and as a result, he retained his championship.

powered by  eTutor logo