"take in the championship" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmij mistrzostwa
  1. take czasownik + championship rzeczownik
    Silna kolokacja

    His season began well as he took the lead in the championship after the first round.

powered by  eTutor logo