ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"defend one's championship" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bronić czyjś mistrzostwa
  1. defend czasownik + championship rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    So how might the Sooners still defend their national championship?

powered by  eTutor logo