"retain" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

retain czasownik

retain + rzeczownik
Kolokacji: 192
retain control • retain power • retain ownership • retain one's name • retain one's seat • retain one's position • retain one's status • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 57
3. retain ownership = zachowaj własność retain ownership
8. retain one's place = zachowywać czyjś miejsce retain one's place
  • Austin won the match, and as a result, he retained his championship.
  • The reserves won the Combination that year, retaining the championship until 1931.
  • The match was won by Lesnar to retain the championship.
  • Italy retained the championship, beating Hungary 4-2 in the final.
  • In case of a 12-12 tie, Kasparov would retain his championship.
  • During his reign he defeated Raven to retain the championship.
  • Angle ended up winning the bout, thus retaining the championship.
  • The Naturals ended up retaining the championship at the event.
  • Jarrett was victorious and retained the championship at the event.
  • In their third season (1912-13), Quebec would again finish first overall with a record of 16-4 losses to retain the championship.
13. retain memories = zachowaj wspomnienia retain memories
14. retain one's role = zachowywać czyjś rola retain one's role
16. retain possession = zatrzymaj własność retain possession
17. retain elements = zachowaj elementy retain elements
19. retain water = zatrzymaj wodę retain water
20. retain one's office = zachowywać czyjś biuro retain one's office
21. retain one's shape = zachowywać czyjś kształt retain one's shape
22. retain one's form = zachowywać czyjś forma retain one's form
26. retain heat = zatrzymaj gorąco retain heat
27. retain links = zachowaj linki retain links
31. retain a sense = zachowaj w pamięci sens retain a sense
33. retain quality = zachowaj jakość retain quality
35. retain information = zatrzymywać informacje retain information
36. retain ties = zatrzymaj krawaty retain ties
37. retain moisture = trzymaj wilgoć retain moisture
38. retain one's lead = zachowywać czyjś prowadzenie retain one's lead
39. retain several percent = zachowywać kilka procent retain several percent
40. retain walls = zatrzymaj ściany retain walls
41. retain one's integrity = zachowywać czyjś integralność retain one's integrity
43. retain one's rank = zachowywać czyjś stopień retain one's rank
44. retain characteristics = zachowaj charakterystyki retain characteristics
45. retain autonomy = zachowaj niezależność retain autonomy
47. retain one's appearance = zachowywać czyjś wygląd retain one's appearance
48. retain one's hold = zatrzymywać czyjś uścisk retain one's hold
49. retain one's flavor = zachowywać czyjś smak retain one's flavor
50. retain part = zachowaj część retain part
51. retain command = zachowaj polecenie retain command
52. retain the property = zatrzymaj własność retain the property
53. retain employees = zachowaj pracowników retain employees
54. retain one's value = zachowywać czyjś wartość retain one's value
55. retain traditions = zachowaj tradycje retain traditions
56. retain one's color = zachowywać czyjś kolor retain one's color
57. retain one's charm = zachowywać czyjś czar retain one's charm
czasownik + retain
Kolokacji: 16
manage to retain • allow to retain • want to retain • try to retain • help retain • ...
retain + przyimek
Kolokacji: 33
retain until • retain by • retain under • retain despite • retain for • ...
retain + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 23
successfully retain • largely retain • initially retain • generally retain • somehow retain • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.