"restoring" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "restoring" po angielsku

restoring

rzeczownik
 1. przywrócenie, odnowienie
 2. odbudowanie, przywrócenie
 3. odświeżanie (np. kontaktów)
 4. odtwarzanie, odbudowanie
 5. zwracanie oficjalnie
 6. przywrócenie (np. prawa)
czasownik
 1. przywrócić [przechodni]
  We have to restore order in this town. (Musimy przywrócić porządek w tym mieście.)
  Her love restored harmony at our home. (Jej miłość przywróciła harmonię w naszym domu.)
 2. odbudować, przywrócić [przechodni]
  Can we restore the system from the backups? (Możemy przywrócić system z kopii zapasowych?)
  The car was restored to a good condition. (Auto zostało przywrócone do dobrego stanu.)
  link synonim: rebuild
 3. odświeżać (np. kontakty) [przechodni]
  I restored my high-school contacts. (Odświeżyłem swoje kontakty z liceum.)
  I lost my job and now I have to restore my business contacts. (Straciłem pracę i teraz muszę odświeżyć swoje kontakty biznesowe.)
 4. odtwarzać, odbudowywać, odnowić [przechodni]
  This building has been restored after the war. (Ten budynek został odbudowany po wojnie.)
  They want to restore that old castle - it's a great idea. (Oni chcą odbudować ten stary zamek - to świetny pomysł.)
  link synonim: renovate
 5. zwracać oficjalnie [przechodni]
  This phone is broken, I have to restore it. (Ten telefon jest zepsuty, muszę go zwrócić.)
  You can't restore this shirt, sir, you didn't buy it here. (Nie może pan zwrócić tej koszuli, nie kupił jej pan tutaj.)
 6. przywrócić (np. prawo) [przechodni]
  Your job is to help me restore some order around here. (Twoim zadaniem jest pomóc mi przywrócić tu porządek.)
  Sheriff has restored peace and harmony in our town. (Szeryf przywrócił pokój i harmonię w naszym miasteczku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo