"remove tons" — Słownik kolokacji angielskich

remove tons kolokacja
Popularniejsza odmiana: remove several tons
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usuń tony
  1. remove czasownik + ton rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At that time, the company removed 1,018 tons of affected soil.

    Podobne kolokacje: