"remove several tons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usuń kilka ton
  1. remove czasownik + ton rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Close to one million tons have been removed so far.

    Podobne kolokacje: