"remove" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

remove czasownik

remove + rzeczownik
Kolokacji: 360
remove barriers • remove obstacles • remove restrictions • remove references • remove material • remove part • remove children • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 74
2. remove obstacles = usuń przeszkody remove obstacles
4. remove restrictions = znieść ograniczenia remove restrictions
6. remove part = usuń część remove part
8. remove debris = usuń szczątki remove debris
16. remove one's glasses = usuwać czyjś szklanki remove one's glasses
17. remove one's clothes = usuwać czyjś ubranie remove one's clothes
18. remove water = usuń wodę remove water
19. remove items = usuń rzeczy remove items
20. remove one's shirt = usuwać czyjś koszula remove one's shirt
21. remove one's jacket = usuwać czyjś marynarka remove one's jacket
22. remove one's coat = usuwać czyjś płaszcz remove one's coat
23. remove dirt = usuń brud remove dirt
25. remove leaves = usuń liście remove leaves
26. remove elements = usuń elementy remove elements
29. remove this print = usuń tę czcionkę remove this print
30. remove people = usuń ludzi remove people
31. remove one's gloves = usuwać czyjś rękawiczki remove one's gloves
32. remove content = usuń zawartość remove content
33. remove all traces = usuń wszelkie ślady remove all traces
34. surgery to remove = operacja usunąć surgery to remove
35. remove one's head = usuwać czyjś głowa remove one's head
36. remove stains = usuń plamy remove stains
37. remove paint = usuń farbę remove paint
38. remove trees = usuń drzewa remove trees
40. remove objects = usuń przedmioty remove objects
42. decision to remove = decyzja usunąć decision to remove
43. remove hair = usuń włosy remove hair
46. remove the threat = usuwaj zagrożenie remove the threat
48. remove the need = usuń potrzebę remove the need
50. remove particles = usuwaj cząsteczki remove particles
51. remove asbestos = usuń azbest remove asbestos
52. remove books = usuń książki remove books
53. remove fat = usuń tłuszcz remove fat
54. way to remove = sposób by usunąć way to remove
55. remove one's cloak = usuwać czyjś peleryna remove one's cloak
56. remove oil = usuń olej remove oil
57. remove dust = usuń kurz remove dust
58. remove provisions = usuń postanowienia remove provisions
59. remove mines = usuń kopalnie remove mines
61. remove one's arm = usuwać czyjś ramię remove one's arm
62. remove heat = usuń gorąco remove heat
63. attempt to remove = próba usunięcia attempt to remove
64. remove organs = usuń organy remove organs
65. remove impurities = usuń nieczystości remove impurities
67. remove one's eyes = usuwać czyjś oczy remove one's eyes
69. remove evidence = usuń dowody remove evidence
70. remove equipment = usuń wyposażenie remove equipment
71. remove bits = usuń kawałki remove bits
72. remove files = usuń akta remove files
73. remove Saddam Hussein = usuwać Saddama Hussein remove Saddam Hussein
74. remove one's foot = usuwać czyjś stopa remove one's foot
czasownik + remove
Kolokacji: 51
begin removing • help remove • attempt to remove • try to remove • decide to remove • required to remove • involve removing • ...
remove + przyimek
Kolokacji: 48
remove from • removed before • removed during • remove without • remove by • ...
remove + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 113
far removed • completely removed • forcibly removed • carefully remove • surgically removed • easily removed • quickly remove • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.