"remove one's mask" — Słownik kolokacji angielskich

remove one's mask kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usuwać czyjś maska
  1. remove czasownik + mask rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Removing his mask, he wanted to call for room service.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo