"use masks" — Słownik kolokacji angielskich

use masks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): maski wykorzystania
  1. use czasownik + mask rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Each group has its own set of masks used for various reasons.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo