ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"release a list" — Słownik kolokacji angielskich

release a list kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogłoś listę
  1. release czasownik + list rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The police did not release a list of the men's full names.

powered by  eTutor logo