"refused to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "refused to" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik
 1. odmawiać, nie zgodzić się [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  She refused to come. (Ona odmówiła przyjścia.)
  The bank refused to lend me any money. (Bank odmówił mi pożyczenia jakichkolwiek pieniędzy.)
  I asked him for help and he could hardly refuse. (Poprosiłem go o pomoc i nie mógł mi odmówić.)
  "Will you give us the password?" "I'm afraid I have to refuse." ("Czy podasz nam hasło?" "Obawiam się, iż muszę się nie zgodzić.")
  I asked him to let me do that myself but he refused. (Poprosiłem go, żeby pozwolił mi to zrobić samemu, ale on się nie zgodził.)
  przeciwieństwo: permit
 2. odrzucać (np. podanie) [TRANSITIVE]
  District office refused my application. (Urząd gminy odrzucił moje podanie.)
  He refused my offer because it wasn't attractive enough for him. (Odrzucił moją ofertę, bo nie była dla niego wystarczająco atrakcyjna.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


"refused to" — Słownik kolokacji angielskich

refused to kolokacja
Popularniejsza odmiana: refuse to
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odmówiony aby
 1. refuse czasownik + to przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  Many of these schools refuse to group children by ability.

  Podobne kolokacje: