BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"realizm" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "realizm" po polsku

realizm

rzeczownik
 1. Realism  
  Approaching our capabilities with realism is crucial to our success. (Podchodzenie do naszych możliwości z realizmem jest kluczowe dla naszego sukcesu.)
 2. realism *
  • realizm (trzeźwa ocena rzeczywistości) [UNCOUNTABLE]
   I could use your realism in evaluating this case. (Przydałby mi się twój realizm w ocenianiu tej sprawy.)
 3. literary realism
rzeczownik
 1. Realism
  • Realizm (pogląd filozoficzny)
   He was a thinker known for his influence in Realism. (On był myślicielem znanym ze swojego wkładu w Realizm.)
  • Realizm (styl w sztuce i literaturze)
   This artist preferred Realism in his paintings. (Ten artysta preferował Realizm w swoich obrazach.)
   That book was an example of Realism. (Ta książka była przykładem Realizmu.)

"realizm" — Słownik kolokacji angielskich

literary realism kolokacja
 1. literary przymiotnik + realism rzeczownik = realizm (w literaturze)
  Luźna kolokacja

  He was a leading representative of Slovak literary realism.

powered by  eTutor logo