"read the way" — Słownik kolokacji angielskich

read the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeczytaj drogę
  1. read czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I haven't got the time to read the way you must to keep up.

    Podobne kolokacje:

podobne do "read the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "read the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne