"race one's way" — Słownik kolokacji angielskich

race one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyścig czyjś droga
  1. race czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He raced his way into the Daytona 500.

    Podobne kolokacje: