"race Association" — Słownik kolokacji angielskich

race Association kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyścig Związek
  1. race czasownik + association rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Recently it has been presented by the Japan Racing Association.

powered by  eTutor logo