"quickly sent" — Słownik kolokacji angielskich

quickly sent kolokacja
Popularniejsza odmiana: quickly send
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybko wysłać
  1. send czasownik + quickly przysłówek
    Luźna kolokacja

    Soldiers quickly sent food and medical to at least 50 communities in both countries.