Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"quickly send" — Słownik kolokacji angielskich

quickly send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybko wyślij
  1. send czasownik + quickly przysłówek
    Silna kolokacja

    Soldiers quickly sent food and medical to at least 50 communities in both countries.