"put one's differences" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś różnice
  1. put czasownik + difference rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Nevertheless, the two put aside their differences and won the general election.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo