"put kids" — Słownik kolokacji angielskich

put kids kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's kids
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłane dzieci
  1. put czasownik + kid rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We shouldn't have put our kids in the middle of this!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo