"put one's kids" — Słownik kolokacji angielskich

put one's kids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś dzieci
  1. put czasownik + kid rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Sometimes they put the women and kids in there as well!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo