"put forces" — Słownik kolokacji angielskich

put forces kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's forces
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawione siły
  1. put czasownik + force rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The first time he didn't put enough force into it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo