"put one's forces" — Słownik kolokacji angielskich

put one's forces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś siły
  1. put czasownik + force rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The first time he didn't put enough force into it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo