PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"public demonstration" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczna demonstracja
  1. public przymiotnik + demonstration rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Huge public demonstrations in favor and against the move are being held almost daily.