"large demonstration" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża demonstracja
  1. large przymiotnik + demonstration rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The following day, more than 50,000 people took part in the largest demonstration against the project so far.

powered by  eTutor logo