PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"public confidence" — Słownik kolokacji angielskich

public confidence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): społeczne zaufanie
  1. public przymiotnik + confidence rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The force is also now starting to see increases in public confidence.