"full confidence" — Słownik kolokacji angielskich

full confidence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pełne zwierzenie
  1. full przymiotnik + confidence rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "We want the rest of the world to have full confidence in our documents."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo