"great confidence" — Słownik kolokacji angielskich

great confidence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielkie przeświadczenie
  1. great przymiotnik + confidence rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I say this with great confidence, despite never having been there.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo