BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przeszywać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeszywać się" po polsku

przeszywać się

czasownik
 1. pierce **
czasownik
 1. quilt *
 2. pierce **
  • przeszywać, przenikać termin literacki
   The fear pierced my whole body. (Strach przeniknął moje całe ciało.)
   A winter chill pierced me when I left the house. (Kiedy wyszedłem z domu, przeszył mnie zimowy chłód.)
 3. rip **
 4. shoot ****
  • przeszywać (ból) [nieprzechodni]
   I could feel the pain shoot from my hands to my elbows. (Czułem, jak ból przeszywa mnie od dłoni do łokci.)
 5. lancinate
 6. transpierce   termin literacki
czasownik
 1. shoot through something
  • przeszywać coś (np. ból)
   Suddenly a pain shot through my arm. (Nagle ból przeszył moje ramię.)
czasownik
 1. transfix
 2. resew  

Powiązane zwroty — "przeszywać się"

czasownik

powered by  eTutor logo