PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"precisely focused" — Słownik kolokacji angielskich

precisely focused kolokacja
Popularniejsza odmiana: focus precisely
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokładnie skupić
  1. focus czasownik + precisely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Consequently, it will be quite right to focus precisely on these two countries in our common foreign policy.