"precisely defined" — Słownik kolokacji angielskich

precisely defined kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokładnie określić
  1. define czasownik + precisely przysłówek
    Silna kolokacja

    The question before the Senate should be more precisely defined.

podobne do "precisely defined" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "precisely defined" po angielsku

inne